Geef maar je hoorloge en ik vertel je hoe laat het is…

Een veel gehoorde verwijt richting adviseurs. Zeker als je je hoorloge kwijt bent! Het uitleggen hoe waardebepaling in zijn werk gaat kan een openbaring zijn voor ondernemers. Het voorbereidingsproces vindt idealiter 3 jaar voor overdracht plaats, immers, het werken aan waardeverhoging van de ondernemer vraagt tijd. Nog los van de te nemen fiscale maatregelen. Inzicht krijgen in hoe de waarde van de onderneming verhoogd kan worden met concrete maatregelen kan leiden tot nieuwe doelstellingen en uitdagingen. Daarbij is open communicatie tussen adviseur en ondernemer essentieel.

Published by HdG

Overname specialist en adviseur bedrijfsopvolging. Waardebepaling, dealmaker.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: