Verkoop onderneming in delen

De verkoop van een onderneming begint bij een diepgaande analyse van de onderneming en het inleven in de potentiële koper. Indien de onderneming een variatie aan activiteiten kent kan gekozen worden voor de verkoop van de onderneming in delen. Immers, iedere koper zal alleen belangstelling hebben en waarde toekennen aan een gedeelte van de onderneming en in mindere mate aan de overige activiteiten. Bijkomstig voordeel is dat bij een activa/passiva transactie de voorraad, onderhanden werk en bedrijfsinventaris deel uit maakt van de overnamesom. Bij een aandelentransactie wordt doorgaans een prijs bepaald op basis van kas en schuldenvrij waarbij de voorraad en onderhanden werk als een noodzakelijk kwaad wordt ervaren.

Door de verkoop in drie activa transacties is uiteindelijk 23% meer voor de onderneming ontvangen dan oorspronkelijk bepaald voor de totale onderneming.

Published by HdG

Overname specialist en adviseur bedrijfsopvolging. Waardebepaling, dealmaker.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: